Waad ku mahadsan tahay daneyntiina!
Waxaan ku faraxsanahay inaan wax badan
kaga sheegno nidaamkeena
kuna soo dirno bandhig ama
tusaale kooban

Kooxdeena waxay la shaqayn doonaan isbitaallada wada shaqeynaya si ay u tababaraan sida loo isticmaalo barnaamijkeena si loo kordhiyo waxtarka iyo kordhinta tayada daryeelka bukaanka. Waxay baran doonaan muhiimada diiwaangelinta bukaanka, talooyinka ku saabsan sida loo faafiyo macluumaadka, su’aalo qiimeyn nafsiyan ah iyo talooyin ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka socda ee nidaamka aqoonsiga

 

Kooxdeena waxay la shaqayn doonaan isbitaallada wada shaqeynaya si ay u tababaraan sida loo isticmaalo barnaamijkeena si loo kordhiyo waxtarka iyo kordhinta tayada daryeelka bukaanka. Waxay baran doonaan muhiimada diiwaangelinta bukaanka, talooyinka ku saabsan sida loo faafiyo macluumaadka, su’aalo qiimeyn nafsiyan ah iyo talooyin ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka socda ee nidaamka aqoonsiga